Update Hotel Volmerlaan 7
Vanaf 8 juli 2022 zal het hotel onder leiding van een nieuw management haar deuren openen. Met veel energie en plezier zullen wij het hotel nieuw leven inblazen en verwelkomen wij onze gasten graag per 8 juli a.s. Wij kijken er naar uit jullie te mogen ontvangen! NOTE: Wij betreuren het ten zeerste dat de voormalige exploitant het hotel niet met succes heeft kunnen runnen en dientengevolge onlangs haar eigen faillissement heeft aangevraagd. Volledigheidshalve merken wij op dat wij met een nieuw bestuur een nieuwe hotelexploitatie zijn gestart en derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het door de failliete onderneming gevoerde beleid. Desalniettemin staan wij ervoor open om nieuwe samenwerkingen aan te gaan met gedupeerden van de failliete onderneming. Indien u hierover met ons in contract wilt treden, dan kunt u zich richten tot de beheerder van het gebouw via Parkstone Property Management via info@parkstone.nl

Read more news

Stay At 7 by Young

We can proudly tell you that Stay At 7 is part of the YOUNG Venture Group family. The student hotel is turning a new route, focussing primarily on long-stay for students and young professionals. With new partnerships and plans, the hotel is ready for a 2.0 launch!

Read more